Հարգելի գործընկեր

«Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունն սկսել է պաշտոնական տեղեկագրերի 2012 թվականի բաժանորդագրությունը:

Պաշտոնական տեղեկագրերը իրավական դաշտում միակ պաշտոնական սկզբնաղբյուրն են, և իրավաքաղաքացիական, տնտեսական հարաբերության յուրաքանչյուր փաստաթուղթ պետք է հիմք ունենա պաշտոնական տեղեկագրերը:
       Տեղեկագրերի տարեկան բաժնեգինն արժի 186.000 (մեկ հարյուր ութսունվեց հազար) դրամ (շուրջ 102 տեղեկագիր):

«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր չորեքշաբթի:

Այն ներառում է.

·      Միջազգային պայմանագրերը

·      Հայաստանի Հանրապետության օրենքները

·      Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերը

·      Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կարգադրությունները

·      Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերը

·      Արդարադատության խորհրդի որոշումները:

 

«ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին և 15-ին:

Այն ներառում է.

·      Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի հանձնաժողովի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշումները

·      Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումները

·      Հայաստանի Հանրապետության նախարարների հրամանները

·      Երևանի քաղաքապետի որոշումները կամ կարգադրությունները

·      Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները:

 

 

Տեղեկագրերը ունեն նաև էլեկտրոնային հրատարակություն: Տարեկան բաժնեգինն արժի 24.000 (քսանչորս հազար) դրամ: Հատավաճառության դեպքում մեկ սկավառակն արժի 2.000 (երկու հազար) դրամ:

Ձեռք բերելով պարբերաբար հրատարակվող տեղեկագրերը` Դուք մեծապես կտիրապետեք հանրապետության օրենսդրական դաշտին:

Ակտիվ համագործակցության դեպքում Ձեզ անվճար կտրվեն ընկերության կողմից հրատարակվող զանազան օրենսդրական փաթեթներ:

 

Բաժանորդագրության համար դիմել`

 544441:

*
Երևան 0010, Տիգրան Մեծի 4

  5-րդ սենյակ